Доц. Ангел Кунчев: Предстои взимането на решение за въвеждане на допълнителни мерки в София

Доц. Ангел Кунчев: Предстои взимането на решение за въвеждане на допълнителни мерки в София

„В рамките на Вътрешноведомствения пандемичен комитет дискутирахме динамичното развитие на епидемичната обстановка в няколко области - Благоевград, Бургас, София-град, София-област, Видин, Перник, Стара Загора и Пловдив, в които заболяемостта е най-висока и в които на областно ниво вече е обсъдена възможността за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки“.

Прочети повече