Ирландия слага края на статута си на данъчен рай за технологичните компании като Google, Facebook и Apple

Дали ли скоро ще видим края на редица данъчни райски кътчета? Вероятно скоро ще разберем отговора на този въпрос!

 

Ирландия подписа споразумение с Европейския съюз този четвъртък (7 октомври) определящо 15% данък върху печалбата на мултинационалните компании. С тази си стъпка страната постепенно започва да се отдалечава от т.н “данъчен” рай в който се беше превърнала в последните няколко години приютявайки редица големи компании като Google и Apple, както и редица фармацевтични компании, които се опитваха да избегнат двойното данъчно облагане и декларираха по-занижени приходи.

Сключеното през юли рамково споразумение на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) има за цел дас е прекрати порочната практика за избягване на плащане на данъци от големите корпорации, а заедно с това да изгради справедливи и прозрачни международни данъчни правила. По данни на организацията чрез налагането на новата данъчна ставка ще бъдат събрани близо 150 млрд долара, които иначе досега се “спестяват”.

Подписването на това споразумение слага край на дългогодишния спорт за това трябва ли компаниите да плащат данъци в страните, където продават услугите и стоките си или само в държавите, където са регистрирани като юридически лица, като правилото сега ще се прилага за компании, чиито приходи са над 750 млн евро.

За останалите компании, чийто приходи са под 750 млн евро остава данъчната ставка от 12,5 % в Ирландия.

През последните години се наблюдава сериозен интерес към Ирландия  от големите технологични компании, благодарение на ниските си данъчни ставки, като създавайки там дъщерни дружества се лицензира интелектуалната собственост върху която въпросните дъщерни дружества плащат налозите си.

По данни на Американската търговска камара в страната работят близо 800 американски компании давайки прехрана на над 180 000 работници. Само за справка- гиганта Apple, който отвори първия си офис в Ирландия през 1980 година има персонал от 6000 души, а през 2003 година Google също преориентира част от бизнеса си в страната създавайки именно там европейската си централа.

По думите на ирландския финансов министър Пашал Донохи страната не само подобаващо ще “отговори на данъчните предизвикателства на дигитализацията”, но и правителството ще се постарае, въпреки въпросния законопроект да остане атрактивно място за инвестиции за големите компании създавайки се работни места с висока добавена стойност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *